Kompletterande behandlingar - energibehandingar

Energi, vad är det? Var finns energi? Vad används energi till?

Jag skulle kunna göra listan på frågor mycket, mycket längre. Energi finns överallt och energi är allt men också att allt är energi. Är vi som människor då något undantag? Nej, inte alls. Vi är energi, vi producerar energi. Men vi kan också ha störningar i vår energi, vår energiproduktion, vår energiupptagning, osv Och här kommer energibehandlingarna i spelet. 

Under åren som gått har jag allt mera blivit övertygad om att all energi ibland behöver "uppdateras". Men också energin i sig själv förändras. Ibland behöver vi en sak, ibland något helt annat. Och vi kan inte alltid jämföra dem med varandra. Om jag tar ett par livsmedel om exempel; salt och fett. I vissa maträtter måste du tillsätta salt och i andra närmast förstör du rätten om du tillsätter salt, i en annan maträtt gäller detsamma med fettet; fast tvärtom och i en tredje maträtt behövs båda två i en lämplig balans. Detsamma gäller energier och energibehandlingar.

Jag har närmare bekantat mig med några olka energibehandlingsmetoder, som jag tycker att fungerar. Förstå mig rätt nu - många andra metoder fungerar också, men jag har inte bekantat mig med dem.

Allt började med Pranic healing (läs mera om behandlingarna i nästa fönster) och Soul Body Fusion är en helt annan typ av behandling och mycket intressant, mera om den kan du också läsa i ett underfönster. 

Vänd dig till en erfaren behandlare med mångsidig kunskap!