Personuppgifter och GDPR

Hur MozaikStar behandlar uppgifter om kunder

EU:s dataskyddsförordning: General Data Protection Regulation – GDPR 

Namn och kontaktuppgifter för företaget

  • namn: MozaikStar
  • ansvarsperson: Gunilla Johansson
  • epost: info [at] mozaikstar.net
  • telefon:045 630 4551
  • hemkommun: Sibbo, Finland
  • besöksadress: företaget har ingen fast verksamhetsplats

Anledning till uppgiftsbehandling

Vi samlar in uppgifter från kunder och publik för att kunna rikta ändamålsenlig information och marknadsföring till våra nuvarande och presumtiva kunder. Vi upprätthåller kundregister. Vi fakturerar varor och tjänster.

Beskrivning av kategorier av registrerade personer och personuppgifter

  • kursdeltagare: deltagarens namn, kursnamn, kurstidpunkt, epostadress och eventuellt telefonnummer
  • köpare av vara eller tjänst: köparens och/eller betalarens adressuppgifter (fysisk och/eller epostadress)
  • publik: namn, epostadress och eventuellt postadress och telefonnummer

Kategorier av organisationer som får uppgifterna

Uppgifter överförs till utomstående endast i tvingande situationer, t.ex. skattemyndigheterna i anställnings- eller momsfrågor.

Vi förbehåller oss rätten till att ge kontaktuppgifer till nära samarbetspartner som salufor likadana eller motsvarande varor och tjänster.

Överföring av uppgifter till ett annat land eller annan organisation

Våra register förvaras inom Finland eller i Europa i de fall vi kan påverka tjänsten.

Tidsgräns för borttagning av uppgifter

Uppgifter i marknadsföringssyfte kan på personens egen begäran raderas inom en vecka från mottagande av önskan om radering. Uppgifter om kursdeltagare hålls kvar på statistisk nivå med minimerade uppgifter under obegränsad tid. Uppgifter om köpare som behandlats i bokföringen kan raderas endast med beaktande av gällande nationella eller europeiska bokförings- och skattelagar.

Beskrivning av säkerhetsåtgärder som används vid behandling

Vi förvarar uppgifter i datafiler som är lösenordsskyddade.