Pranic Healing -behandlingar

för vem

 • Pranic Healing-terapin lämpar sig för spädbarn, ungdomar, vuxna, medelålders och seniorer
 • Pranic Healing-terapin lämpar sig för människor oberoende av social bakgrund eller religös övertygelse
 • Pranic Healing-terapi både i förebyggande syfte och för konvalescenter
 • Pranic Healing-terapin lämpar sig bl.a. för personer: 
 • som lider av stress och är utmattade
 • som vill komplettera den skolmedicinska behandlingen
 • som har problem med människorelationer
 • som vill komma framåt i livet, komma loss från gamla mönster
 • som inte känner sig väl till mods på någon plats eller tillsammans med någon person

hur länge

En grundbehandling tar cirka en halv timme. Omfattande behandling och därtillhörande samtal tar cirka 1 timme 30 minuter.

hur påverkar en behandling

Pranic Healing -behandlingen påverkar människans energikropp . Behandlingen går ut på att avlägsna sådan energi som kunden inte längre behöver och därefter tillföra energi till hela (energi)kroppen eller till de områden som behöver ny energi.

Pranic Healing-behandligen kan med fördel balansera stressrelaterade symptom, men även djupare symptom som t.ex. traumatiska upplevelser som sitter i kroppens "minne" trots att kunden inte alla gånger själv minns händelsen.

hur ofta

Intervallet mellan behandlingarna beror på problemets omfattning. I vissa enskilda fall är behandling med några timmars intervall att rekommendera, medan andra fall behandlas med en eller några veckors intervall.

hur går en behandling till

Terapeuten rör inte kundens fysiska kropp under en Pranic Healing -behandling. Kunden är alltid fullt påklädd - detsamma gäller naturligtvis också terapeuten.

Kunden sitter (eller ligger) bekvämt. Kunden får naturligtvis röra sig under behandlingen, men någon grad av avslappning är att föredra.

Behandling kan ske som närbehandling eller distansbehandling.

 • NÄRBEHANDLING: Kund och terapeut finns i samma rum.
 • DISTANSBEHANDLING: Kund och terapeut finns på olika platser. Kunden kan vara i sitt hem (eller t.ex. på en semesterort på andra sidan jordklotet) och terapeuten är i sitt behandlingsrum eller hemma. 
 • Kund och terapeut kommer överens om behandlingstid.
 • Kunden kopplar av så bra som möjligt (ingen katastrof då det gäller behandlingen om kunden somnar i sin soffa).
 • Terapeuten gör behandlingen i stora drag på samma sätt som om kunden cch terapeuten skulle befinna sig i samma utrymmen.
 • Efter behandlingen kan kunden med fördel kontakta terapeuten och berätta om upplevelser under behandlingen eller få svar på frågor i anslutning till behandlingen

saker för kunden att tänka på före och efter en behandling

 • helst inte bära kläder av siden eller läder under en behandling
 • dricka mycket vatten (helst inte mineralvatten)  efter behandlingen
 • undvika dusch och/eller bad i ett dygn efter behandlingen
 • kontakta terapeuten om frågor dyker upp i anknytning till behandligen dagen eller dagarna efter behandlingen.

 extra om Pranic Healing

Pranic Healing ersätter eller utesluter inte den skolmedicinska behandlingen. Uppsök först läkare vid medicinska problem, därefter kan en Pranic Healing -terapeut komplettera med energibehandling. En Pranic Healing -terapeut ställer inga diagnoser.

boka tid för behandling

Våra kontaktuppgifter hittar du här. Både Gunilla och Harri känner väl till Pranic Healing.